Донецкий техникум промышленной автоматики

Главная Новости

Договор аренды мантий для выпускников

Опубликовано: 01.02.2021

Ищете где взять мантию. Тогда стоит перейти на сайт и узнать все подробности и здесь. Понятно, что хочется, чтобы день выпуска из высшего учебного заведения был торжественным. И вот как раз торжественным его делает мантия и шапочка конфидератка. В американских фильмах мы видела, что все выпускники по тожественному одеты в мантии и вот сегодня эта моде пришла к нам. Где взять мантии? Частный предприниматель Стецкая Ирина Любомировна оказывает услуги для выпускников по прокату мантий и шапочек конфидераток. Что стоит заметить по поводу размеров. Мантии предоставляются во все размерах, в том числе и 2XL для особо полных выпускников. Также вместе с манией вы можете заказать и воротник. Есть выбор из различных цветов. По поводу размеров шапочек тоже не стоит беспокоиться - они имеют или резинку, которая растягивается и подойдет под любой размер головы или застежку, которая уменьшает или увеличивает размер. Все эти вопросы вы можете решить с менеджером при заказе аренды.

С каждым заказчиком составляется договор, который гарантирует, что вы получите свою мантию в нужное время. Компания находиться во Львове, поэтому если вы переживаете по поводу размеров, то можете созвониться с менеджером и приехать на склад заранее и примерять свой наряд. Но если вы живете в другом городе Украины, то тоже не останетесь без мантии, потому что компания по аренде имеет свои представительства во всех крупных городах. Но в любой город выпуская мантия доставляется по предварительному заказу курьерской доставкой. Но фирма предпринимательницы сотрудничает не только с выпускниками вузов, но и с режиссерами фильмов и клипов.

Они тоже могут заказать нужное количество мантий и шапочек для съемок фильмов или клипов. Понятно, что у вас может возникнуть вопрос по поводу качества. не получите ли вы потрепанную мантию? Нет, конечно. Каждый год компания обновляет свой ассортимент и дошивает большое количество выпускных комплектов, деля их более удобными для использования. Также если вы имеете нестандартный рост- очень низкий или высокий, то можете рассчитывать, что вы получите мантию согласно ваших параметров. если таких не найдется то они буду пошиты именно для вас отдельно. Если вы заказывали уже мантию в этой компании, то при повторном заказе можете рассчитывать на скидку.

uk

Шукаєте де взяти мантію. Тоді варто перейти на сайт і дізнатися всі подробиці і тут. Зрозуміло, що хочеться, щоб день випуску з вищого навчального закладу був урочистим. І ось якраз урочистим його робить мантія і шапочка конфідератка. В американських фільмах ми бачила, що всі випускники по урочисте одягнені в мантії і ось сьогодні ця моді прийшла до нас. Де взяти мантії? Приватний підприємець Стецька Ірина Любомирівна надає послуги для випускників з прокату мантій і шапочок конфідераток. Що варто зауважити з приводу розмірів. Мантії надаються в усі розмірах, в тому числі і 2XL для особливо повних випускників. Також разом з манією ви можете замовити і комір. Є вибір з різних квітів. З приводу розмірів шапочок теж не варто турбуватися - вони мають або гумку, яка розтягується і підійде під будь-який розмір голови або застібку, яка зменшує або збільшує розмір. Всі ці питання ви можете вирішити з менеджером при замовленні оренди.

З кожним замовником укладається договір, який гарантує, що ви отримаєте свою мантію в потрібний час. Компанія перебуватиме у Львові, тому якщо ви переживаєте з приводу розмірів, то можете зателефонувати з менеджером і приїхати на склад заздалегідь і приміряти своє вбрання. Але якщо ви живете в іншому місті України, то теж не залишитеся без мантії, тому що компанія з оренди має свої представництва у всіх великих містах. Але в будь-яке місто випускаючи мантія доставляється за попереднім замовленням кур'єрською доставкою. Але фірма підприємниці співпрацює не тільки з випускниками вузів, але і з режисерами фільмів і кліпів.

Вони теж можуть замовити потрібну кількість мантій і шапочок для зйомок фільмів чи кліпів. Зрозуміло, що у вас може виникнути питання з приводу якості. не отримаєте ви пошарпану мантію? Ні звичайно. Щороку компанія оновлює свій асортимент і дошивати велика кількість випускних комплектів, ділячи їх більш зручними для використання. Також якщо ви маєте нестандартний ріст-дуже низький або високий, то можете розраховувати, що ви отримаєте мантію згідно ваших параметрів. якщо таких бракуватиме то вони буду пошиті саме для вас окремо. Якщо ви замовляли вже мантію в цій компанії, то при повторному замовленні можете розраховувати на знижку.

видео Договор аренды мантий для выпускников | видеo Дoгoвoр aренды мaнтий для выпyскникoвРозалия Печикина
01.02.2021 в 16:53
Сказав это, она положила одежду на прилавок. Женщина пробормотала свою просьбу. Она бегло взглянула на плащ.

Все комментарии
rss