Донецкий техникум промышленной автоматики

Школа бухгалтера № 11 :: Повернення товару з істотним недоліком

Школа бухгалтера № 5 (13.3.2006)
Податковий облік

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Якщо тільки що куплений вами праска зовсім не бажає нагріватися, абсолютно новенький телевізор чомусь по всіх каналах показує одне й те саме - «Чорний квадрат» Малевича, а радіоприймач мовчить як партизан на допиті, то терміново несіть це «щастя» продавцю. І якщо ви його знайдете, то неодмінно скористайтеся правом споживача обміняти бракований товар на якісний і не забудьте записати всі дані про продавця. Так, про всяк випадок.

Перш ніж розглядати питання, пов'язані з поверненням, варто відзначити, що відповідно до п. 12 ст. 1 Закону про захист прав споживачів, під «істотним недоліком» слід розуміти такий недолік, який:

- призводить до неможливості або неприпустимості використання придбаного товару за його цільовим призначенням (і);

- виник з вини продавця товару (його виробника або виконавця, тобто продавця робіт, послуг) (і);

- навіть після його виправлення (видалення) проявляється знову з незалежних від покупця причин і має хоча б один з наведених ознак, а саме: нестача взагалі не може бути виправлений або на його виправлення потрібно більше 14 календарних днів або він робить товар зовсім іншим, ніж це передбачено договором.

Істотні недоліки характерні в основному для непродовольчих товарів, які складаються з вузлів, деталей і комплектуючих виробів, мають технічні характеристики і супроводжуються експлуатаційними документами. На такі товари встановлюється гарантійний срок1.

Зрозуміло, що мова йде про непродовольчі товари, які віднесені Постановою КМУ № 5062 до технічно складних побутових товарів. Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни, зазначений в додатку № 1 до Постанови КМУ № 506.

Це апаратура радіоелектронна побутова; машини та прилади електропобутові; машини та прилади для механізації робіт у побуті; побутові прилади електронної техніки, в т.ч. обчислювальна техніка; засоби зв'язку; прилади складної механіки, у т.ч. годинники та секундоміри; музичні інструменти, в т.ч. електромузичні; складні комплектуючі вироби, на які видається окрема гарантія; транспортні засоби та номерні агрегати3; продукція виробничо-технічного призначення, яка може бути використана в побуті; товари медичного призначення; товари для заняття фізкультурою, спортом і туризмом; зброю вогнепальну, газову, пневмогазова, пружинна, пневматична; засоби вимірювальної техніки побутового призначення. Розглянемо порядок повернення цих технічно складних побутових товарів (далі - товарів) продавцю.

Вимоги Закону про захист прав споживачів, пов'язані з поверненням товару

При виявленні істотного недоліку в товарі протягом встановленого гарантійного строку покупець (в нашому випадку - фізособа - не СПД) 4 має право вимагати від продавця прийняти такий товар назад. Якщо ж продавець погоджується прийняти зазначений товар, то він, відповідно до вимог п. 1 ст. 8 Закону про захист прав споживачів, повинен:

- або замінити неякісний товар на такий самий якісний товар (або аналогічний неякісному якісний товар);

- або повернути покупцеві раніше сплачену за неякісний товар суму грошових коштів (розірвавши при цьому договір купівлі-продажу).

Отже, розглянемо питання, пов'язані з цими вищенаведеними ситуаціями, по порядку5. Але перш за все зазначимо, що продавець в обох випадках має право задовольнити вимоги покупця, пов'язані з поверненням товару з істотними недоліками (далі - неякісний товар) тільки якщо останнім пред'явлений розрахунковий документ (квитанція, товарний або касовий чек ін.), Що засвідчує факт купівлі цього товару саме у цього покупця; технічний паспорт або інший документ (наприклад, гарантійний талон), який його замінює, де вказана дата продажу товару. Ці документи надаються продавцю разом із заявою (про нього піде мова нижче) і неякісним товаром.

Оформлення повернення неякісного товару

Починається оформлення повернення неякісного товару з того моменту, коли покупець надасть продавцю відповідну письмову заяву, де будуть вказані вимоги такого покупця. Форма зазначеного заяви затверджена додатком № 8 до Постанови КМУ № 506. Із зазначеного в п. 16

Постанови КМУ № 506 випливає, що заява з відповідними вимогами складається покупцем і тоді, коли він хоче замінити неякісний товар на якісний, і тоді, коли він хоче отримати від продавця назад раніше сплачену за що повертається неякісний товар суму грошових коштів. Заповнена форма заяви може мати наступний вигляд:

1 Гарантійний термін - це термін, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання щодо здійснення безкоштовного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг (вимога п. 5 ст. 1 Закону про захист прав споживачів).

2 Нагадаємо, що цей нормативно-правовий акт видано на виконання вимог Закону про захист прав споживачів і Закону № 283, і їм регулюються, зокрема, питання, пов'язані з гарантійною заміною продавцями технічно складних побутових товарів.

3 Дія Постанови КМУ № 506 не поширюється на гарантійний ремонт або заміну дорожніх транспортних засобів, які підлягають реєстрації в ДАІ (вимога Постанови КМУ № 1022 від 10.08.2004 р). Порядок гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів зазначений в Наказі Мінпромполітики № 721.

4 У статті не розглядаються ситуації, при яких повернення неякісного товару здійснює покупець-юрособа, покупець-фізособа після закінчення гарантійного терміну (терміну придатності).

5 Слід сказати про те, що на практиці в багатьох випадках продавець приймає товар з істотним недоліком (без наявності судового рішення), якщо такий недолік виник з його вини. Якщо істотний недолік виник з вини виробника, то продавець також може прийняти товар. Але це відбувається в багатьох випадках тільки якщо продавець і виробник встановили порядок (в тому числі через укладання договору), який регламентує повернення неякісного товару, або ж якщо відсутня сервісний центр, що виробляє обслуговування (в т.ч. заміну) певних товарів.

Зворотний бік заяви

1 Заповнюється за згодою споживача.

2 Складається в двох примірниках. Один - продавцю, інший - покупцеві.

3 На думку автора, для цілей податкового та бухгалтерського обліку в заяві слід вказувати суми з ПДВ.

Як бачимо, зворотна сторона заяви - це документ, що засвідчує факт отримання покупцем відповідного якісного товару замість повернутого покупцю неякісного (або отримання грошових коштів за повернутий неякісний товар). Звернемо увагу, що термін заміни неякісного товару (повернення грошових коштів за нього) вказано в п. 6-7 ст. 8 Закону про захист прав споживачів. Так, якщо покупець звертається із заявою до покупця, останній, за наявності у нього відповідного товару, повинен поміняти неякісний товар відразу, а якщо ж виникають додаткові питання щодо перевірки якості товару - протягом 14 днів або ж за погодженням з покупцем в інший термін.

Якщо у покупця відсутня відповідний якісний товар, вимога покупця про заміну неякісного товару має бути задоволена протягом двох місяців з дня отримання заяви. Якщо в цей термін (2 місяці) продавець не може замінити товар (наприклад, через відсутність поставок від виробника), покупець має право вимагати повернути за такий неякісний товар його вартість грошовими коштами.

При цьому грошові кошти, сплачені за неякісний товар, повертаються покупцеві у день розірвання договору купівлі-продажу. Якщо ж це неможливо (наприклад, через відсутність грошей у продавця), грошові кошти виплачуються покупцеві не пізніше ніж через сім днів з дня розірвання зазначеного договору (дата виплати узгоджується з покупцем).

Кілька слів про повернення покупцеві раніше сплаченої за неякісний товар суми грошових коштів. Такий факт повернення підтверджується Актом про видачу грошових коштів (при поверненні товару) (далі - Акт). Це стосується продавців товарів, які підпадають під вимоги Закону про РРО. Акт складається матеріально відповідальною особою продавця (або особою, яка провадить розрахунки, наприклад, касиром-продавцем) у разі, якщо сума виданих коштів покупцю, що повертає товар, перевищує 100 грн. В акті обов'язково наводиться така інформація:

1) дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар (наприклад, серія і номер паспорта, дата і місце його видачі);

2) дані про товар (наприклад, найменування товару, заводський (серійний) номер, дата виготовлення, дата продажу, вартість на дату продажу);

3) сума виданих за повернутий товар коштів 1;

4) номер, дата і час видачі розрахункового документа, що підтверджує покупку неякісного товару.

Складений таким чином Акт передається в бухгалтерію продавця і зберігається там протягом трьох років. Якщо ж продавець не має бухгалтерії (це стосується, наприклад, СПД - фізосіб, які керуються в своїй роботі вимогами Закону про РРО), Акт підклеюється на останній сторінці відповідної книги обліку розрахункових операцій.

Виходить, що Акт складати не треба, якщо продавець не керується у своїй роботі вимогами Закону про РРО. Але це не так. Адже існують ще вимоги Наказу ДПАУ № 203, яким також передбачено порядок оформлення видачі коштів у разі повернення неякісних товарів покупцями (в т.ч. його дія поширюється на товари, перелік яких затверджений Постановою КМУ № 506 (див. Вище)). Цей порядок майже ідентичний вищенаведеного.

Виходячи із зазначеного в п.п. 2.1-2.2 Наказу ДПАУ № 203 випливає, що коли покупець хоче отримати від продавця назад раніше сплачену за що повертається неякісний товар суму грошових коштів, він подає «Заява про повернення коштів» (до нього, звичайно ж, додається розрахунковий документ, що засвідчує факт купівлі такого товару саме у такого покупця; технічний паспорт або інший документ, який його замінює (наприклад, гарантійний талон)).

Так як Наказом ДПАУ № 203 заява не затверджено, в нашому випадку, на думку автора, можна використовувати тільки форму заяви, затверджену Постановою КМУ № 506. Після отримання заяви продавець складає Акт про повернення товару (повернення грошових коштів), в якому наводиться така обов'язкова інформація: дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар; дані про неякісний товар; сума грошових коштів, що підлягає видачі покупцю за повернений їм неякісний товар. Цей Акт підписується уповноваженою особою продавця.

На підставі даних заяви, Акта і розрахункового документа, що підтверджує факт покупки неякісного товару, з каси продавця видається покупцю необхідна сума (з оформленням відповідного видаткового касового ордера) або оформляється платіжне доручення на проведення безготівкових розрахунків за повернутий неякісний товар.

Наостанок зазначимо, що облік неякісних повернутих товарів (тобто бракованих товарів) і облік покупців, які отримали заміну товару (які отримали назад кошти за неякісний товар), ведеться в «Книзі обліку бракованих товарів та обліку покупців, які отримали гарантійну заміну бракованого товару або послуги з ремонту (обслуговування) »(додаток до Наказу ДПАУ № 203).

Нормативна база

1. Закон № 283 - Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств», в редакції від 22.05.1997 р № 283/97-ВР.

2. Закон про захист прав споживачів - Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р № 1023-XII, в редакції Закону № 3161-IV від 01.12.2005 р

3. Закон про РРО - Закон України «Про використання РРО в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 р № 265-1995.

4. Постанова КМУ № 506 - Постанова КМУ № 506 від 11.04.2002 року "Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів».

5. Наказ ДПАУ № 203 - Наказ ДПАУ № 203 від 27.06.1997 року "Про затвердження Порядку обліку бракованих товарів, повернутих покупцями, у разі здійснення гарантійних замін товарів, а також обліку покупців, які отримали таку заміну або послуги з ремонту (обслуговування ) ».

1 Порядок видачі за повернутий товар коштів регламентується п.п. 4.7-4.8 Порядку реєстрації, опломбування та використання РРО (якщо операція проводиться за допомогою РРО, при цьому розрахунковим документом є фіскальний касовий чек видачі коштів) або п. 9.4 Порядку реєстрації та ведення КОРО і РК (якщо є підстави як розрахунковий документ використовувати розрахункову квитанцію). Порядок реєстрації, опломбування та використання РРО та Порядок реєстрації та ведення КОРО і РК зареєстровані Наказом ДПАУ № 614 від 01.12.2000 р

Далі буде

Євген Губа, ТОВ Аудиторська фірма «Інсайт»

Виїзна торгівля   Податковий облік   Наша комерція і без того як хвора дівиця, яку не повинно лякати або строгістю приводити в сум, але підбадьорювати ласкою Виїзна торгівля
Податковий облік
Наша комерція і без того як хвора дівиця, яку не повинно лякати або строгістю приводити в сум, але підбадьорювати ласкою. Петро I Виїзна роздрібна торгівля за допомогою засобів пересувної мережі Визначення термінів До виїзної ....

Відпускні в Податковому обліку   № 24 (16 Відпускні в Податковому обліку
№ 24 (16.6.2008) :: Податковий облік
Відпустка може бути різною: щорічною, додатковою, соціальною, оплачуваною чи ні. Як її надати, ви вже знаєте. Тепер розглянемо, як розрахувати з відпускних податки ....

Інтернет магазин   № 22 (2 Інтернет магазин
№ 22 (2.6.2008) :: Податковий облік
У минулому номері ми розглянули загальні вимоги до дистанційної торгівлі та один з її видів, а саме торгівлю за каталогами. У цій публікації розглянемо «удосконалений» метод торгівлі на відстані - торгівлю через Інтернет-магазин ....