Донецкий техникум промышленной автоматики

Читати реферат з основ права: "Самозахист працівниками своїх трудових прав"

(Назад)   (Завантажити роботу)   Функція читання служить для ознайомлення з роботою (Назад) (Завантажити роботу)

Функція "читання" служить для ознайомлення з роботою. Розмітка, таблиці і картинки документа можуть відображатися невірно або не в повному обсязі!

Зміст Введення 3

1. Поняття і правове регулювання самозахисту трудових прав 4

2. Основні способи (форми) самозахисту трудових прав 12

3. Межі самозахисту трудових прав 18

висновок 20

Список літератури 23

Введення Дана робота присвячена темі «Самозахист працівниками своїх трудових прав». Ця тема є актуальною в силу того, що захист трудових прав залишається однією з гострих проблем в трудовому праві. Самозахист - новий для трудового законодавства спосіб захисту прав працівника. Самозахист передбачає самостійні активні дії працівників з охорони своїх трудових прав, життя і здоров'я без звернення або поряд із зверненням до органів з розгляду індивідуальних трудових спорів або до органів з нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю.

Держава відповідно до ст. 45 Конституції РФ гарантує і здійснює державний захист прав і свобод людини. Досягнення цілей, зазначених в ст. 1 ТК РФ: встановлення державних гарантій трудових прав і свобод громадян, створення сприятливих умов праці, зашита прав і інтересів працівників і роботодавців неможливі без нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства.

Право на самозахист відноситься до особливих неюрисдикційний способам захисту трудових прав, як колективних, так і індивідуальних, Давньоримські юристи стверджували: Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur ( «Все, що людина робить для захисту самого себе, вважається зробленим законно» ). На сьогоднішній день відповідно до п.2 ст.45 Конституції Російської Федерації кожен має право захищати свої права і свободи всіма способами, не забороненими законом.

Мета даної роботи полягає в розгляді поняття, правового регулювання і основних способів самозахисту трудових прав громадян Російської Федерації на сучасному етапі. 1. Поняття і правове регулювання самозахисту трудових прав В юридичній літературі багатьма авторами відзначається багатоаспектність поняття «захист трудових прав». Захист трудових прав розглядається в широкому сенсі як реалізація захисної функції, цілей і завдань трудового права, як принцип трудового права, як інститут трудового права, як діяльність уповноважених органів по захисту трудових прав та ін. Нерідко система (правовий механізм) захисту трудових прав та інтересів розглядається як міжгалузеве правова освіта, міжгалузевий інститут.

До особливих неюрисдикційний способам захисту трудових прав, як колективних, так і індивідуальних, відноситься право на самозахист. Слід зазначити, що в ТК РФ відсутнє поняття самозахисту. Чи не міститься визначення поняття самозахисту і в Цивільному кодексі України.

Відомий російський цивілісти Д.І. Мейер писав про